Author Archives: Jozef

Vervelende situaties op de werkvloer

Werk, een groot deel van de bevolking werkt. Van bijbaantje tot fulltime baan, dit is de meest voorkomende manier om geld te verdienen. Van een droombaan tot seizoenswerk, een dag in de week of 80 uur per week, iedereen heeft werk op zijn of haar manier. Door de economische crisis die de laatste jaren heeft gespeeld zijn veel mensen ontslagen door financiële problemen. Gelukkig begint de economie weer te groeien waardoor al deze mensen weer aan een baan kunnen komen uiteindelijk.

Problemen op de werkvloer?

Een goede baan betekend niet altijd dat het leuk werk is. Veel mensen maken de keuze tussen of veel verdienen of doen wat je leuk vindt verkeerd. Het is zo belangrijk om te doen wat je leuk vindt, wanneer dit niet het geval is kiezen veel mensen uiteindelijk toch voor een andere baan omdat de motivatie bijvoorbeeld weggevallen is. Een leuke baan kan ook problemen met zich mee brengen. Zijn er problemen op de werkvloer, worden er mensen voorgetrokken, is de CEO vervelend, worden er mensen uitgebuit of gepest etc. Al deze problemen komen vaker voor dan gedacht wordt. Dit kan het werken erg vervelend maken. Als er gemerkt wordt dat er dingen spelen op de werkvloer is het van belang om hier eerst goed over te praten met elkaar. Misschien zijn het misverstanden of er speelt daadwerkelijk iets. Vaak helpt het als mensen die er niet bij betrokken zijn hun mond hierover open doen. Door het probleem te bespreken kan het vaak al opgelost worden. Dit geldt echter niet voor alle situaties. Er bestaan problemen op de werkvloer waarbij mensen onder druk worden gezet en het niet durven te vertellen. In zulke gevallen is het lastiger oplossen.

Welke stappen kunnen er genomen worden?

Ten eerste kan het probleem besproken worden op de werkvloer. Wanneer het hierdoor niet opgelost kan worden kunnen er andere stappen ondernomen worden. Zo kan er bijvoorbeeld hulp van buitenaf ingeschakeld worden. Het kan voorkomen dat er voor bepaalde problemen aangifte wordt gedaan bij de politie. De politie zoekt dan het probleem uit en komt met een oplossing. Ook kan het voorkomen dat een partij een advocaat inschakelt. De advocaat gaat dan aan de slag voor de ene partij, vaak is het belangrijk dat de andere ‘tegen’ partij ook een advocaat in de arm neemt. Het probleem zal dan uiteindelijk in een gerechtelijke procedure tot zijn einde komen.

Onderschat problemen op de werkvloer niet

Problemen op de werkvloer moeten zeker niet onderschat worden. Vaak zijn ze heftiger dan het lijkt en worden de betrokkenen hier niet blij van. Bespreek problemen op de werkvloer met elkaar, en neem anders grotere stappen die helpen bij het oplossen van vervelende problemen op het werk. Blijf hier niet mee doorlopen maar vecht de problemen uit. Werk is er om geld te verdienen en om het leuk te hebben. Op de werkvloer zitten zonder plezier is niet te doen, en voor niemand fijn.